Organisaatio

Palokuntanuorisotyön organisaatio
Palokuntanuorisotyön on organisoitu valtakunnallisesti. Valtakunnan tasolla toimintaa suunnittelee, ohjaa ja edustaa SPEK hallituksen asettama nuorisotyötoimikunta. Alueellisella tasolla Keski-Suomen palokuntanuorten nuorisotyötoimikunta ja Keski-Suomen pelastusalanliitto. Tärkeimpänä kuitenkin paikallisen tason organisaatiot, jossa toimivat itse palokuntanuoret ohjaajineen.
Lapset ja nuoret harrastavat palokuntatoimintaa nuoriso-osastoissa palokunnissa.

Keski-Suomen nuorisotyötoimikuntaan kuuluu   kuusi edustajaa. He suunnittelevat alueelliset tapahtumat, ja pyrkivät pysymään ajan tasalla nuoriso-osastojen määristä ja kuulumisista. Toimikunnan jäsenet ovat vapaaehtoisia toimijoita. Pelastusalanliitolla on lisäksi palkattua henkilökuntaa, jotka huolehtivat alueellisen toiminnan toteuttamisesta.

Valtakunnallisesti palokuntanuorisotoimintaa suunnittelee, ohjaa ja edustaa nuorisotyötoimikunta. Toimikunta koostuu pelastusliittojen vapaaehtoisista pelastusliittojen nuorisotyönohjaajista. Toimikunnan kokoonpanon vahvistaa vuosittain SPEK:n hallitus. Toimikuntaa johtaa kolmen vuoden välein valittava puheenjohtaja. Valtakunnallisia tapahtumia, kilpailuita, materiaalituotantoa ja kansainvälistä toimintaa koordinoi SPEK:n nuorisotyön järjestöohjaaja.