Tietoa varautumisesta

Varautuminen päivittäisiin ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin on luonnollista aloittaa yksilön tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työympäristön turvallisuusjärjestelyistä. Varautumisella siis pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, huomioidaan normaaliajan häiriötilanteet sekä valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.

Varautumisella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, ei pelkästään väestönsuojelua, joilla yhteiskunta valmistautuu turvaaman itsenäisyytensä ja toimintavapautensa sekä huolehtimaan kansalaistensa turvallisuudesta ja toimeentulosta normaaliajan häiriö- ja erityistilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Omatoiminen varautuminen on vaaratilanteiden syntymisen ennaltaehkäisemistä sekä varautumista henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen kaikenlaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Väestönsuojelu sisältää ihmisten ja omaisuuden suojaamisen ja pelastustoiminnan poikkeusoloissa sekä niihin varautumisen. Kotona ja työpaikalla, virastossa, yrityksessä ja laitoksessa suoritettavat väestönsuojelutoimenpiteet ovat osa omatoimista varautumista..