Valtakunnallinen pelastusalan koulutus

Nimettyjen kurssinjohtajien opintopäivät järjestetään yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. SPEK kutsuu osanottajat.

Kouluttajapäivien tavoitteena on syventää käytännön harjoituksin osanottajien kouluttajataitoja sekä antaa valmiuksia järjestää kunnallisten palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoismiehistön perus- ja täydennyskoulutukseen kuuluvia kursseja.

Koulutukset Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilla.