Kurssit

Kursseja

Talon turvallisuuspäällikkökurssi
Väestönsuojan hoitajakurssi
Taloyhtiön turva info
Yrityksen ja/tai laitoksen turvakurssi
Turvallisuus- ja suojelujohdon peruskurssi-kutsu
Pelastustoiminnan perusteet pelastuskoiraohjaajille
Suojeluyksikön johtajien peruskurssi
Kunnan teknisen toimen väestönsuojeluorganisaatioon kuuluvien perehdyttämiskoulutus
Kunnan sosiaalitoimen väestönsuojeluorganisaatioon kuuluvien perehdyttämiskoulutus

 

Talon turvallisuuspäällikkökurssi (8 h)

Kohderyhmä:

Talon turvallisuuspäällikön kurssi on tarkoitettu yli neljän asunnon kiinteistöihin valituille turvallisuuspäälliköille. Kurssi soveltuu myös hyvin kiinteistön hallitukselle, isännöitsijälle sekä kaikille niille, joille oman asumisen turvallisuuden edistäminen on tärkeää

Tavoite:

Kurssilla perehdytään perusteellisesti asumisturvallisuuden eri osa-alueisiin sekä annetaan valmiudet suoriutua talon turvallisuuspäällikön tiedottamisvelvoitteesta muille talon asukkaille.

Kurssilla aiheina ovat esim. kiinteistön velvoitteet talosuojelussa, paloturvallisuus, kunnan väestönsuojelun järjestelyt, suojautuminen, kunnallistekniikan häiriöt, vaarallisten aineiden onnettomuus sekä tiedottaminen ja suojelupäällikön tehtävät. Kurssin aikana kurssilaiset laativat tai päivittävät oman talonsa pelastussuunnitelman

Hinta : 90 € + alv. 23% alv. / henkilö

Sisältää:
Opetuksen, aineiston ja kahvit.

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

 

VÄESTÖNSUOJAN HOITAJAKURSSI (6 h)

Kohderyhmä:

Väestönsuojan hoitamisesta vastaavat. Kiinteistön laitteiden huollosta vastaavan on osattava huoltaa suojanlaitteet niin, että ne pysyvät käyttökuntoisina.

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on antaa koulutettaville sellaiset tiedot ja taidot, että he tuntevat pääpiirteissään väestönsuojelun perusteet ja paikalliset järjestelyt, osaavat suunnitella väestönsuojan käytön, laittaa sen käyttökuntoon, huoltaa suojan laitteita sekä johtaa ja ohjata suojassa olevien toimintaa. Väestönsuojan hoitajan on osattava käyttää suojan laitteita ja tiedettävä, kuinka suoja saadaan poikkeusajan mukaiseen käyttöön 72 tunnissa.

Hinta : 100€ + alv. 23% alv. /henkilö

Sisältää:
Opetuksen, aineiston ja kahvit.

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

 

TALOYHTIÖN TURVA INFO (4 h)

Kohderyhmä:

Tilaisuudet on tarkoitettu yli 4 huoneiston taloyhtiön hallituksille ja taloyhtiön turvallisuusorganisaation jäsenille sekä muille talon asukkaille, jotka ovat kiinnostuneita talon turvallisuusasioista.

Tavoite:
Antaa taloyhtiön asukkaille yleistietoa taloyhtiön turvallisuuteen liittyvistä asioista ja antaa perusvalmiuksia kehittää taloyhtiön turvallisuutta. Tilaisuuteen voidaan sisällyttää esim. alkusammutusharjoitus.

Hinta : 280 € + alv. 23% alv. /tilaisuus

Sisältää:
Opetuksen, kurssimateriaalin ja kahvit.

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

 

YRITYKSEN JA/TAI LAITOKSEN TURVAKURSSI (16 h)

Kohderyhmä:

Tilaisuudet on tarkoitettu yritysten ja laitosten turvallisuusorganisaation jäsenille sekä heidän esimiehilleen.

Tavoite:
Antaa yrityksen ja/tai laitoksen turvallisuudesta- ja huoltotöistä vastaaville henkilöille tietoa riskeistä, joita kiinteistön toiminnat saattavat aiheuttaa,erilaisista vaaratekijöistä ja niihin liittyvästä ennaltaehkäisystä. Antaa valmiuksia parantaa yrityksen tai laitoksen turvallisuustietämystä ja -asennetta. Antaa valmiuksia ja auttaa ymmärtämään agressiivisten asiakkaiden kohtaamisia sekä tietoa kameravalvonnasta ja siihen liittyvästä yksilön suojasta.

Tilaisuuteen voidaan sisällyttää esim. alkusammutusharjoitus, ensiapukoulutusta, poistumisharjoitus jne.

Hinta : 250 € + alv. 23% alv. /henkilö

Sisältää:
Opetuksen, kurssimateriaalin, lounaat ja kahvit kumpanakin päivänä..

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

 

TURVALLISUUS- JA SUOJELUJOHDON PERUSKURSSI (16 h)

Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu yritysten ja laitosten suojelujohtajille sekä muiden sektoreiden turvallisuus- ja suojelujohdon avainhenkilöille.

Tavoite:
Kurssi antaa valmiuksia turvallisuus- ja suojelujohdolle parantaa omatoimiseen varautumiseen liittyviä valmiuksia.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle ja perusteet toimia hätäensiaputoimenpiteiden järjestäjänä. Koulutuksen kautta koulutettavat saatetaan ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen onnettumuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina.

Hinta : 250 € + alv. 23% alv. /henkilö.

Sisältää:

Kurssimateriaalit, lounaat ja kahvit. Lisäksi sisältyvät opetus, käytettävä materiaali ja todistus osallistumisesta koulutukseen.

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

 

PELASTUSTOIMINNAN PERUSTEET PELASTUSKOIRAOHJAAJILLE (8 h)

Tavoite:

Kurssi antaa pelastuskoiratoimintaan osallistuville tietoa pelastustoiminnan perusteista ja pelastustoimen järjestelyistä Suomessa ja Keski-Suomen maakunnan alueella. Antaa yleistä tietoa vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta. Antaa perustietoa omatoimisesta varautumisesta, talosuojelusta ja omatoimisesta varautumisesta yrityssuojelussa. Lisäksi kurssilla käydään läpi säteilysuojelua sekä väestönsuojelua. Kurssi sisältää myös alkusammutuskoulutuksen.

Hinta : Sovitaan tapauskohtaisesti

Sisältää:

Opetuksen, kurssimateriaalit ja kahvit.

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

 

SUOJELUYKSIKÖN JOHTAJIEN PERUSKURSSI (3-8 h)

Tavoite:

Antaa perustietoa kunnan väestönsuojeluorganisaatiosta sekä suojeluyksiköiden toiminnan järjestelyistä. Kurssilla käsitellään kunnan väestönsuojelujärjestelyjä, suojeluyksikön toimintaa, suojeluyksikön johtajan tehtäviä sekä kunnan omatoimisen varautumisen perusteita.

Hinta :Sovitaan tapauskohtaisesti

Sisältää:
Opetuksen ja kahvit.

Tulevia kursseja:

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

KUNNAN TEKNISENTOIMEN VÄESTÖNSUOJELUORGANISAATIOON KUULUVIEN PEREHDYTTÄMISKOULUTUS (3-8 h)

Tavoite:
Kurssilla perehdytään kunnan rakentamis-, raivaus-, sekä tiedusteluryhmän toimintaan sekä kunnan väestönsuojelujärjestelyihin.

Hinta: Sovitaan tapauskohtaisesti

Sisältää:
Opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvit.

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.

 

KUNNAN SOSIAALITOIMEN VÄESTÖNSUOJELUORGANISAATIOON KUULUVIEN PEREHDYTTÄMISKOULUTUS (3-8 h)

Tavoite:

Kurssilla perehdytään kunnan huolto- ja muonitusryhmän toimintaan, evakuointijärjestelyihin sekä kunnan väestönsuojelujärjestelyihin.

Hinta: Sovitaan tapauskohtaisesti

Sisältää:
Opetuksen, kurssimateriaalin, todistuksen ja kahvit.

Kursseja voi tilata tai niitä voi tiedustella Keski-Suomen Pelastusalan Liiton toimistosta.