Nuorten koulutus

Palokuntanuorten koulutus

Palokuntanuorilla on oma koulutusjärjestelmä. Se on suunniteltu 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestelmä koostuu perehdyttävästä, opettavasta ja syventävästä osiosta. Koulutusjärjestelmä perustuu lasten ja nuorten ikään ja kokemukseen. Nuori suorittaa kursseja järjestyksessä aloittaen oman ikänsä mukaisesta kurssista ja etenee suoritettujen kurssien myötä eteenpäin järjestelmässä. Nuoret voivat oppivan osan kurssien jälkeen suorittaa myös taitomerkkejä. Taitomerkin saa hyväksytysti suoritetun taitomerkkikokeen jälkeen. Kokeet suoritetaan useimmiten palokuntanuorten leireillä kurssisuorituksen jälkeen. Kaavio:http://spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntanuoret/Koulutus

Palokuntanuorten ohjaajien koulutus

Palokuntanuorten ohjaajille on kaksi kurssia. Kouluttajakurssi (32h) antaa valmiuksia toimia lasten ja nuorten kouluttajana. Koulutus sisältää kasvatukseen, lasten ja nuorten kehittymiseen sekä opettamiseen liittyviä aiheita. Johtajakurssi (16h) antaa puolestaa valmiudet toimia palokuntanuoriso-osaston johtajana tai varajohtajana. Koulutus sisältää muun muassa toiminnan suunnittelua, riskien kartoittamista sekä viestintää.

Palokuntanuorten ohjaajille suunnattua koulutusta kehitetään juuri nyt. Kursseista vaihdetaan opintojaksoihin ja opintopisteisiin. Järjestelmään tulee yksi uusi opintojakso, joka muodostuu kerrattavista kouluttajaopintojakson sisällöistä. Niin ikään kouluttajajakso kuin johtamiskoulutusjakso kokevat uudistusta. Suurinpana muutoksena tullaan koulutukseen liittämään monimuoto-opiskelu (Moodle). Tämän myötä mahdollistetaan pienempien asiakokonaisuuksien kertaaminen itsenäisesti verkko-opiskeluna varsinaisten opintojaksojen lisäksi. Aikataulu uudistuksella on 2013-2014.

Koulutusmateriaali saatavissa täältä